nhay-la-gi

nháy trong lô đề. lô về 2 nháy, về 3 nháy là gì?